Uvjeti korištenja

 

Opći uvjeti poslovanja za online narudžbe

 

Ovi se Uvjeti i odredbe primjenjuju prilikom naručivanja putem interneta:

Atmosfera d.o.o.

Adresa: Bok 41, 51000 Rijeka

Kontakt telefon: +38551513513

Menu currency: HRK

OIB: 11593161259

 

(u daljnjem tekstu "restoran" ili "mi")

Ovi Uvjeti i odredbe primjenjuju se na Vas kao klijenta prilikom online naručivanja (u daljnjem tekstu "Vi" ili "korisnik" ili "klijent").

MOLIMO, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE I ODREDBE. AKO NE ŽELITE DA VAS OBVEZUJU OVI UVJETI I ODREDBE, TADA NE BISTE TREBALI PRISTUPITI I/ILI KORISTITI ONLINE NARUČIVANJE (OVDJE NAVEDENO KAO "PRIJAVA ZA ONLINE DOSTAVU"). VAŠ PRISTUP I/ILI KORIŠTENJE PRIJAVE ZA ONLINE DOSTAVU SMATRAT ĆE SE VAŠIM PRIHVAĆANJEM OVIH UVJETA I ODREDBI.

U skladu s primjenjivim zakonskim propisima koji su na snazi, s vremena na vrijeme možemo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti i na drugi način prilagoditi Uvjete i odredbe korištenja. Preporučujemo Vam da pažljivo pročitate Uvjete i odredbe svaki put kada naručujete online, jer mogu utjecati na Vaša prava.

Ovi Uvjeti i odredbe opisuju opće narudžbenice za online narudžbe između nas i Vas i različita prava i obveze stranaka.

Zbog jasnoće, ovi se Uvjeti i odredbe primjenjuju (također) u slučaju online narudžbe putem aplikacije (u daljnjem tekstu "aplikacija za online narudžbu" ili "aplikacija"). Prijava za online dostavu je aplikacija za naručivanje putem interneta koju koristi klijent za naručivanje različitih proizvoda i/ili usluga (u daljnjem tekstu "proizvodi" i/ili "usluge").

Aplikacija za online narudžbu u vlasništvu je davatelja licence ugovora o licenci za korištenje prijave za online dostavu  i on njome upravlja.

Bez utjecaja na općenitost ovih Uvjeta i odredbi i radi jasnoće morate također poštivati licencni ugovor o korištenju prijave za online dostavu.

Restoran će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da su informacije vezane uz online narudžbu točne i pouzdane. Međutim, to ne može biti nepogrešivo i ponekad se mogu pojaviti greške. Trebali biste poduzeti odgovarajuće korake kako bi provjerili sve informacije u vezi prijave za online dostavu prije korištenja iste. U najvećoj mjeri dopuštenoj prema važećim zakonima, restoran se odriče bilo kakvih jamstava ili zastupanja bilo koje vrste, bez obzira na to jesu li izričito navedena ili se podrazumijevaju, o bilo kojoj stvari koja se odnosi na prijavu za online dostavu, uključujući dostupnost online narudžbenice bez ograničenja.

Restoran može s vremena na vrijeme revidirati podatke u vezi aplikacije i/ili procesa online naručivanja i pridržava pravo izvršiti takve promjene bez obveze obavještavanja bilo kojih prošlih, sadašnjih ili budućih klijenata. Ni u kojem slučaju restoran nije odgovoran za bilo kakvu neizravnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz bilo koje upotrebe ovdje sadržanih informacija i/ili u vezi postupka prijave za online dostavu.

Online naručivanjem potvrđujete i prihvaćate upotrebu aplikacije za prijavu za online dostavu i/ili postupke na vlastiti rizik uz maksimalnu dopuštenu mjeru u skladu s važećim zakonom. Ni pod kojim okolnostima nećemo odgovarati za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu , posebnu, posljedičnu ili kaznenu štetu, gubitke, troškove, niti za bilo kakav gubitak dobiti koji proizlazi iz korištenja ili nemogućnosti korištenja ove prijave za online dostavu i/ili bilo koje aplikacije i/ili materijala na bilo kojem mjestu povezanih s aplikacijom za online naručivanje (uključujući, ali ne ograničavajući se, na bilo kakve viruse ili kakve druge greške, nedostatke, kvarove u računalnim prijenosima ili mrežnim komunikacijama), čak i ako smo bili obaviješteni o mogućnosti takve štete. Osim toga, ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost u pogledu bilo kakvih izmjena koje se odnose na sadržaj online narudžbene aplikacije i/ili radnje neovlaštenih trećih osoba. Sva izričita ili implicirana jamstva ili izjave isključuju se u najvećoj mjeri dopuštenoj prema važećem zakonu.

Program za prijavu za online dostavu i/ili postupak može sadržavati sadržaj, informacije ili veze s trećim stranama ili web stranicama trećih strana. Restoran nije odgovoran za sadržaj takvih web stranica ni za sadržaj bilo kojeg oglašavanja ili sponzoriranja treće strane niti za usklađenost takvih s bilo kojim propisima. Korisnik može pristupiti takvim vezama na vlastiti rizik i restoran ne daje nikakve izjave ili jamstva o sadržaju, potpunosti ili točnosti tih veza ili web stranica povezanih s ovom mrežnom aplikacijom za naručivanje. Slažete se da ćete se zaštititi i osloboditi restoran bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz Vaše uporabe informacija od treće strane ili Vašeg korištenja bilo koje web stranice treće strane.

Osim ako nije drugačije posebno navedeno, sve informacije vezane uz aplikaciju online narudžbe (uključujući, bez ograničenja, slike, gumbe i tekst) su imovina i/ili dostupne uz dopuštenje davatelja licence za licencni ugovor o korištenju prijave za online dostavu i zadržavamo pravo njihova korištenja te se ne smiju kopirati, distribuirati, reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, elektronskim, mehaničkim, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodnog pisanog dopuštenja.

Sadržaj koji se odnosi na određene proizvode (npr. namirnice), raspored i tekstove aplikacije i/ili procesa prijave za online dostavu, zaštitne znakove i bilo koji drugi sadržaj, vlasnički su i zaštićeni su u skladu s važećim zakonskim propisima i ne mogu se koristiti na bilo koji način bez izričitog pismenog odobrenja restorana.

Klijent ne dobiva nikakvu licencu ili pravo u pogledu informacija u vezi online narudžbe i/ili prijave.

Ako odlučite naručivati online putem aplikacije za online narudžbu od Vas će se možda tražiti da dostavite potpune podatke za kontakt i/ili da stvorite račun i možda ćete morati prihvatiti kolačiće. Morate čuvati svoje podatke povjerljivima i ne smijete ih nikome otkrivati. Restoran zadržava pravo obustaviti korištenje online narudžbenice i/ili procesa ukoliko prekršite Uvjete i odredbe.

Prihvaćate i slažete se da se sve narudžbe tretiraju kao izričita namjera kupnje nominiranih proizvoda i/ili usluga prema dogovorenim online cijenama, a mi to smatramo obvezujućom ponudom za kupnju takvih proizvoda i usluga. Sve varijacije moraju biti u pisanom obliku, inače neće biti obvezujuće ni za koju stranku.

Prihvaćanje bilo koje narudžbe za bilo koji od proizvoda i/ili usluga je u cijelosti diskrecijsko pravo restorana. Prihvaćanje narudžbe može se pojaviti u obliku obavijesti na zaslonu i/ili obavijesti e-poštom i/ili SMS-om, potvrđujući time Vašu narudžbu.

Restoran zadržava pravo odbiti bilo kakvu uslugu, obustaviti Vaš pristup aplikaciji za online narudžbu i/ili procesu, ukloniti ili urediti bilo koji sadržaj ili prihvatiti Vašu narudžbu/e prema vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti poslane Vama.

Prijavu za online dostavu restorana smiju koristiti samo osobe starije od osamnaest (18) godina ili minimalne zakonske dobi dopuštene zakonom ili na drugi način, ali pod nadzorom odrasle osobe ili skrbnika.

Svi proizvodi i/ili usluge koje se pružaju putem online aplikacije za narudžbu obavljaju se na temelju "kakva jest" i "ako je dostupno", a restoran izričito isključuje bilo kakva  jamstva, uvjete, prezentacije ili druge uvjete koji se odnose na online narudžbu ili sadržaj i proizvode koji se na njoj prikazuju, bez obzira na to jesu li izričiti ili implicirani, osim ako nije izričito navedeno drugačije.

Slike proizvoda služe samo za prezentaciju. Naručeni proizvodi mogu se razlikovati (npr. boja, oblik itd.) u odnosu na fotografije koje se nalaze na web stranici. Restoran ni na koji način nije odgovoran ako opis proizvoda nije potpun.

Narudžbe za isporuku također podliježu: 1) Vašoj adresi koja se nalazi u definiranom području dostave restorana; 2) online dostupnosti restorana za prihvaćanje online narudžbe; 3) minimalnom iznosu narudžbe kojem može biti podložna Vaša narudžba.

Možete platiti bilo kojim od načina navedenih na našem zaslonu za naplatu. Provjerite je li Vaša narudžba postavljena kreditnom ili debitnom karticom koja je važeća na dan postavljanja narudžbe. Restoran ne može pružiti povrat novca na online narudžbe. Obratite nam se izravno kako biste riješili sve nesuglasice oko plaćanja ili povrata potraživanja.

Može Vas se automatski preusmjeriti na mrežni popis koji se odnosi na najbližu lokaciju usluge restorana u Vašoj blizini. Imajte na umu da se cijene, ograničenja minimalne potrošnje i ograničenja maksimalne potrošnje u gotovini razlikuju od lokacije do lokacije. Osim toga, ako naručite online, cijena koja se naplaćuje može se razlikovati od cijene za proizvode koji su naručeni u trgovini ili telefonom.

Jednom postavljenu mrežnu narudžbu ne možete mijenjati ni poništiti putem web stranice niti van mreže pozivajući restoran. U svakom slučaju, ako želite otkazati ili uputiti žalbu na svoju narudžbu, nazovite najbližu  lokaciju restorana čiji će detalji biti uključeni u potvrdu e-poštom koja će Vam biti poslana prilikom postavljanja Vaše narudžbe, da vidimo kako Vam možemo pomoći.

Cilj nam je isporučiti Vam naručene proizvode što bliže Vašem zatraženom vremenu dostave/sakupljanja, ali ne možemo jamčiti vrijeme isporuke u svim slučajevima. Loši vremenski uvjeti ili stanje u prometu mogu utjecati na vrijeme isporuke. Ovime osiguravamo sigurnost naših vozača. Usluga dostave može biti i privremeno nedostupna u određenim područjima zbog lošeg vremena ili nepredviđenih okolnosti.

Klijent je suglasan prihvatiti isporuku proizvoda u dogovorenom roku i mjestu isporuke. Ako ste odabrali isporuku proizvoda, restoran će isporučiti narudžbu na glavni ulaz adrese dostave, ali sve isporuke koje se odnose na specifičnosti adrese dostave bit će izvršene samo ako vozač i Vi na to pristanete. Ako niste prisutni prilikom isporuke robe na adresi navedenoj u Vašoj narudžbi, nećemo Vam vratiti iznos Vaše narudžbe i naplatit ćemo Vam punu cijenu iste.

Rizik preuzimanja proizvoda prelazi na klijenta prilikom isporuke. Svaka softverska usluga/softver se koristi i/ili preuzima na vlastiti rizik. Ako imate bilo kakve sumnje u prikladnost softverske usluge/softvera koji će koristiti i/ili preuzeti Vaše računalo preporučujemo Vam da prije korištenja i/ili preuzimanja zatražite savjet stručnjaka.

Vi ste odgovorni za održavanje povjerljivosti Vaših osobnih podataka, zaporki i podataka o plaćanju. Slažete se da ćete prihvatiti punu odgovornost za sve Vaše aktivnosti vezane za  prijavu za online dostavu (aplikaciju).

Ne smijete dodijeliti, podlicencirati ili na bilo koji drugi način prenijeti neko od svojih prava pod ovim Uvjetima i odredbama. U slučaju da bilo koja odredba ovog ugovora jest ili postane lažna, nezakonita, nevažeća ili neprimjenljiva, ona neće utjecati na valjanost ili primjenljivost ostalih ugovornih klauzula, koje će i dalje biti na snazi i proizvesti pravne učinke kao da lažna, nezakonita, nevažeća ili neprimjenljiva klauzula nije bila dio ovog ugovora.

Ovi Uvjeti i odredbe ne utječu na Vaša zakonska prava.

Trgovački znakovi restorana, kao i srodni trgovački znakovi druge i srodne imovine zaštićeni su od kopiranja i simulacije u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonima i ne smiju se reproducirati ili kopirati bez izričitog pismenog odobrenja restorana.

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, restoran isključuje svu odgovornost koja proizlazi iz njegove nabave proizvoda, a naročito nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi izravno ili neizravno iz odgode procijenjenog vremena isporuke ili podizanja robe, a to su: bilo koje okolnosti nad čijim posljedicama restoran nije imao kontrolu i koje restoran nije mogao izbjeći vršenjem razumne skrbi te bilo kakvi neizravni ili nepredvidivi gubici pretrpljeni ili nastali od strane naručitelja ili drugih. U svakom slučaju, odgovornost restorana prema klijentu ne smije prijeći ukupnu cijenu naplaćenu za relevantne proizvode/usluge.

Ovi uvjeti i odredbe smatrat će se i tumačiti u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je sjedište restorana, a sam restoran rješavat će eventualne sporove na nadležnim sudovima sjedišta restorana, isključujući mogućnost referiranja na sukob zakona.